המרכז להשכלה פיננסית – Bmeniv

לימודי שוק ההון, קורס שוק ההון

התקשרו עכשיו 050-891-1640

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

הבנקים בישראל מהווים חלק מרכזי מההשקעה במניות של הגופים המוסדיים , והם חלק ניכר מהמדדים
המרכזיים בבורסה בישראל . אך בניגוד לענפים אחרים ניתן לומר כי באופן יחסי קל להבין את פרמטרי
ההשקעה והתמחור במניות הבנקים , ניתן לבחון עקרונות ופרמטרים שיכולים לתת לנו כלים להבין את
נקודות הכניסה או היציאה מהשקעה במניות הבנקים- בסקירה זו נרחיב על אסטרטגיית ההשקעה במניות
הבנקים ונסקור את מניות הבנקים בישראל.

הקדמה 

בבואנו לקחת קורס שוק ההון אנו  לומדים את אפיקי ההשקעה השונים ומתחילים לתרגל השקעה במניות ובאפיקים אחרים בתקווה להפוך את ההשקעה בשוק ההון לאפיק הכנסות מניב  או דרך הכנסה פסיבית או השקעה אקטיבית לטווח קצר .בלימודי שוק ההון אנו לומדים את עקרונות ההשקעה , ומקבלים כלים לתמחר ני”ע . חשוב לזכור כי ענפי המניות שונים זה מזה וראוי לבחון תחומים שונים בכלים שונים , לראייה מניית טכנולוגיה או ביומד אני אתמחר ואנתח בכלים שונים ממניית בנקים .

כלים לתמחור מניות בנקים

הכלי החשוב ביותר בבואנו לתמחר כדאיות השקעה בבנק הוא מכפיל ההון :

1.הגדרה-  יחס שבין שווי השוק של החברה להון העצמי שלה ( נכסים- התחייבויות)  כפי שמופיע במאזן

2.חישוב-  שווי שוק  ( מספר מניות מונפקות*מחיר מנייה)  הון עצמי במאזן( נכסים- התחייבויות)

3.דוגמא- אם שווי בנק 800 מיליון וההון העצמי במאזן הוא 900 מיליון אזי מכפיל ההון שלה הוא 0.88. כלומר אותו בנק נסחר בדיסקאונט של 12% על ההון העצמי שלו- שווי השוק נמוך מההון העצמי.

משמעות מכפילי ההון :

  • מכפיל ההון גבוה מ1 – שווי שוק >    הון עצמי במאזן
  • מכפיל ההון שווה ל-1- שווי שוק =    הון עצמי במאזן
  • מכפיל ההון נמוך מ1- שווי שוק <    הון עצמי במאזן

מסחר בשוק ההון מגלם בכל רגע נתון ציפיות עתידיות מביצועי חברה , או בנק בהתאם לעבודה זו. כל בנק בישראל נסחר במכפיל הון מסוים שמגלם את הציפיות העתידיות לרווח ואת השינוי בשווי השוק בהתאם להון העצמי ובמילים אחרות את התשואה של כל בנק על ההון העצמי…  אל דאגה נפשט ונבהיר את המושגים בהמשך…

שאלה שנשאלת היא מדוע דווקא מכפיל הון ולא פרמטרים אחרים כמו מכפיל רווח / תשואות דיבידנד/ מכפיל תזרים מזומנים ועוד…

ובכן , המודל העסקי של בנקים בנויים מהיכולת של הבנק להשתמש בהון העצמי לצרכים השוטפים שלו ובעיקר העמדת אשראי לציבור ולעסקים , פעילות הליבה של הבנק בנויה על גיוס פיקדונות ועל העמדת הלוואות והכל סובב סביב ההון העצמי ועל הפרשי הריביות בין הריבית על הפיקדונות והריבית להלוואות ומכאן שורת הרווח המרכזית ,ולכן זה הפרמטר העיקרי שלפיו נתמחר כדאיות השקעה בבנק. זה הרבה יותר פשוט ממה שהרבה חושבים וברגע שמבינים זאת בצורה טובה ההשקעה במניות בנקים הופכת ליחסית פשוטה ומובנת מאפיקי השקעה אחרים. 

  • פרמטר חשוב נוסף לבחינת כדאיות ההשקעה בבנקים הינה התשואה על ההון העצמי – ניתן להרחיב ולומר כי פרמטר זה הולך כמעט תמיד ביחס ישיר למכפיל ההון – ככל שבנק מצליח לייצר תשואה גבוהה יותר על ההון העצמי שלו כך סביר שיסחר במכפיל הון גבוה יותר בהלימה.  התשואה על ההון העצמי מחושבת ע”י חלוקת הרווח השנתי להון העצמי ובמילים אחרות כמה הבנק מרוויח כל שנה על ההון העצמי שלו במונחי תשואה . לדוגמא בנק לאומי סיים את שנת 2017 ברווח נקי של 3.172 מיליארד ₪ , וההון העצמי שלו 33.167 מיליארד ₪ ומכאן תשואה על ההון שהבנק הצליח להשיג הינה 9.5%

( רווח נקי  3.172 מיליארד/ הון עצמי  33.167 מיליארד )

ואכן הבנק נסחר במכפיל הון

0.99

 

 

 

 

 

פרמטרים התומכים במניות בנקים

מדד הבנקים הציג ביצועים עודפים משמעותיים על פני מדדי ת”א 35 , 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדד ת”א בנקים – 5, מדד ת”א – 35, מדד ת”א – 125

התייעלות –

כחלק מהליך ההתייעלות, בשנה האחרונה הקטינו הבנקים המקומיים את מצבת כוח האדם ב 900 עובדים. זהו המשך ישיר לתהליך שמתרחש בשנים האחרונות בבנקים והאץ בעיקר בשנתיים האחרונות, זאת בעקבות ההקלות החשבונאיות בנושא פרישות מרצון שהעניק הרגולטור לבנקים. כך לדוגמה, דירקטוריון בנק לאומי אישר באמצע השנה שעברה תוכנית פרישה מרצון ל 500 עובדים ובמהלך – 2012-2017 הקטין הבנק את מצבת כוח האדם שלו ב 2,700 עובדים כחלק מתוכנית ההתייעלות. בנוסף, הפיקוח על הבנקים אישר בשנים האחרונות סגירת ואיחוד סניפים ברחבי הארץ. למעשה, בשנים האחרונות יותר מ 100 סניפים נסגרו וזאת במקביל להתייעלות טכנולוגית במערכות הבנקים.

תלילות עקום האג”ח–

אחד האינדיקטורים המשמעותיים המהווה מדד לעוצמת רווחיות הבנקים הוא שיפוע העקום, המוגדר כהפרש התשואה שבין איגרות חוב ממשלת ישראל ל 10 שנים ולשנתיים. ההסבר לכך טמון בעובדה שרווחיות הבנקים נשענת ברובה על מתן הלוואות לטווח ארוך בריבית גבוהה ובתשלומים על פיקדונות לטווח קצר בריבית נמוכה. לכן, ככל שעקום התשואות תלול יותר כך רווחיות הבנקים גדלה במתן הלוואות, ושורת הכנסות הריבית בדוחות הכספיים עולה. בהקשר זה יש לציין שדעתנו על משקל החסר בסקטור הפיננסים בארצות הברית נובעת בין היתר מעקום התשואות בארצות הברית שצפוי להמשיך במגמת ההשתטחות המאפיינת אותו בשנים האחרונות מה שעשוי להעיד על שחיקת הרווחיות של החברות בסקטור

אג”ח

תשואה שנתיים

תשואה עשר שנים

פער

ממשלתי ישראל

0.338%

2.354%

2.016%

ממשלתי ארה”ב

2.81%

3.08%

0.27%

 

 

 

 

 

עליית ריבית עתידית

 

כיום ריבית בנק ישראל ברמות שפל היסטוריות וקרובה ל-0 …   אנו בפתח תהליך עליית ריבית בישראל , תהליך זה עשוי להטיב עם מניות הבנקים שכן הבנקים יגבו יותר ריבית על ההלוואות שהם מחלקים  , דבר העשוי לתרום לשורת הרווח

סיכום

המשק הישראלי מציג ביצועים מאוד יפים. עדות לכך היא מצבו של הצרכן הישראלי, בו תומך שוק עבודה חזק, שמציג שיעור אבטלה המצוי סביב רמת שפל היסטורית ) 3.6% (, עליות שכר מהירות, ושיעורי ריבית אטרקטיביים שביחד עם השיפור המתמשך במצב העובדים תומך בעליה –בסנטימנט הסיכון של הצרכן הישראלי. בין המרוויחות העיקריות מהנתונים הטובים של המשק הן ללא ספק מניות הבנקים, שהניבו בשנתיים האחרונות תשואה עודפת משמעותית על פני מדדי הבנצ’מארק.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content