המרכז להשכלה פיננסית – Bmeniv

לימודי שוק ההון, קורס שוק ההון

התקשרו עכשיו 050-891-1640

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

תקנון – קראו בעיון

תקנון תשלום באינטרנט

 

 

כללי:

 

 

1. אתר האינטרנט של מכללת בימניב (להלן: “האתר”) משמש כפלטפורמה לקבלת מידע ושירותים בתחום לימודי שוק ההון, פיננסים ויזמות עסקית (להלן: “מכללת בימניב”) ועומד לרשות ציבור הגולשים באינטרנט.

2.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה אשר תתבצע על ידי המשתמש (להלן “משתמש” ו/או “רוכש” ו/או “לקוח”) באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.

3.גלישה באתר ו/או תשלום עבור שירות, מהווים הסכמה של המשתמש לכל תנאי התקנון, תנאי השימוש באתר ותנאי ביטול עסקה.

4. מובהר בזאת כי האמור באתר האינטרנט לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכי כל המפורט באתר האינטרנט נכתב על דרך התמצית ולא ישמש בשום מקרה, כנגד המכללה.

 

1.2. זכאים להשתתף בכנס: רק לקוחות אשר קראו ואישרו את תנאי התקנון המסדיר את ההשתתפות בכנס, כפי שמוצגים בתקנון זה במלואם. רישום לכנס מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי מתנאי התקנון.

 

מהות השירות:

 

1.האתר מאפשר למשתמש לשלם עבור קבלת שירותי לימוד וקבלת מידע ממכללת בימניב.

2.כל התשלומים באתר הינם בתוספת מע”מ בהתאם לכל דין.

 

אופן התשלום:

 

1. על מנת לבצע תשלום יש לוודא כי הפרטים הבאים (אלו שמוצגים למשתמש ואלו שהמשתמש ממלא בעצמו):

1.1 הסכום לתשלום

1.2 שם

1.3 תעודת זהות

1.4 כתובת.

1.5 כתובת דואר אלקטרוני

1.6 מספר טלפון

1.7 פרטי כרטיס אשראי

 

2.על מנת שהתשלום יבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים.

3. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

אספקת השירות:

 

1. אספקת השירות תעשה על ידי מכללת בימניב.

2. ביטול תשלום, כפוף לתקנון הביטול.

 

סודיות המידע:

 

1. מכללת בימניב מתחייבת שלא להעביר ו/או לעשות כל שימוש במידע בכל הנוגע לאמצעי התשלום ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

2. מכללת בימניב נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

3. מכללת בימניב לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

תנאים נוספים:

 

1. מכללת בימניב ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או תשלום באתר לרבות בתשלום שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט בירושלים בלבד.

3. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י מכללת בימניב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מדיניות ביטול עסקה-

קורסים/כנסים/תשלום אינטרנטי

 

1. תנאי ביטול עסקה: במידה והלקוח יבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:

 

1.1 ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

2.1 הודעה על הביטול תימסר טלפון/דוא”ל/דואר.

3.1 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5 או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

4.1 בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

5.1 החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 

Skip to content