המרכז להשכלה פיננסית – Bmeniv

לימודי שוק ההון, קורס שוק ההון

התקשרו עכשיו 050-891-1640

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

תקנון השתתפות בכנסים

תקנון כנס בימניב

 

 

תקנון השתתפות בסדנא בנושא “השכלה פיננסית ויזמות עסקית בעולם המודרני” במכללת בימניב.
מכללת בימניב (להלן: “המכללה”), מכריזה על השקת כנס בנושא ” השכלה פיננסית ויזמות עסקית בעולם המודרני” במסגרתו, ייחשף המשתתף הפיננסים, קריירה בעולם הפיננסים החדש ולעולם היזמות והשיווק.
הרישום וההשתתפות בכנס כרוכה בעלות מראש, כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה להלן (“התקנון”) הרישום לכנס מהווה הסכמה לתנאי התקנון, על כן, קרא/י אותו בקפידה.

 

 

1. תקופת הזכאות להשתתפות בכנס: עד יום הכנס.

 

2. זכאות להשתתפות בכנס:

 

1.2. זכאים להשתתף בכנס: רק לקוחות אשר קראו ואישרו את תנאי התקנון המסדיר את ההשתתפות בכנס, כפי שמוצגים בתקנון זה במלואם. רישום לכנס מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי מתנאי התקנון.

 

3. הכנס:

 

1.3. שווי התכנים בכנס: 2,500 ₪ כולל מע”מ. ← העלות הינה: 100 ₪ לאורח ו-80 ₪ ללקוח עבר/בוגר קורס.

2.3. הכנס מתקיים בתאריך 10.04 ויארך כ-4 שעות בין השעות 17:00-21:00.

3.3. הכנס יתקיים בכתובת: הלח”י 31 בני ברק.

4.3. לקוח שלא יממש את זכאותו לסדנא מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזר כספי או הטבה כלשהי.

 

4. מה נלמד בכנס?:

 

– איך אפשר לצאת לעצמאות פיננסית?

–פאנל יזמות עסקית ושיווק דיגיטלי.

–התנהלות כלכלית שוטפת.

–העולם החדש.

–תכנון קריירה בעולם הפיננסי.

 

5. מדיניות ביטול:

 

1.5. לקוחות שיבקשו לבטל או לדחות את השתתפותם בסדנא יודיעו לשירות הלקוחות של המכללה על ביטול השתתפותם לפחות 72 שעות לפני קיום הכנס בטל’: 050-891-1640.

2.5. לקוחות שיבטלו את השתתפותם בכנס או לא יגיעו לכנס לאחר ששובצו (ולא שלחו בקשה לביטול השתתפותם במועדים שנקבעו), לא יקבל פיצוי כספי.

 

6. היעדר אחריות:

 

1.6. הכנס כמו גם חומרי הלימוד וההדרכות מטעם מרצי הכנס, מהווים המלצה בלבד, והם אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר כלשהי. הלקוח, ככל שבמבצע פעולות כאמור, פועל על דעתו העצמאית ואחריותו – בלבד.

2.6. אין באמור לעיל משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעות, ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. המכללה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם ממימוש זכויות הלקוח על פי תכנית זו.

 

7. כללי:

 

1.7. תקנון זה ממצה את כל התנאים המלאים והמחייבים ביחס לתכנית. במקרה של סתירה בין האמור לתקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה לרבות בהסכם ההתקשרות, יחולו הוראות תקנון זה.

2.7. מתן השירות ללקוח כרוך בחשיפה למידע סודי של המכללה, הכולל, בין היתר, שיטות לימוד, שיטות מסחר, שיטות ניתוח נתונים, נתוני מסחר, גרפים, ניתוחים, תמחירים, מערכות מידע, סימני מסחר, אשר כולם קניינה הרוחני המוגן של המכללה (להלן: “המידע הסודי”). הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במידע הסודי, אלא לשימושו האישי והפרטי. פגיעה בקניינה הרוחני של המכללה וגילוי המידע הסודי כנ”ל, יובילו למיצוי מלוא זכויות המכללה כדין.

3.7. המכללה תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי התכנית בתקנון זה בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שלא יגרעו מזכויות הלקוח על פי תקנון זה במהלך תקופת התוכנית, קודם לשינוי/ביטול כאמור.

4.7. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התכנית כמפורט בתקנון.

 

Skip to content